Program Setkání uživatelů 13. 11. 2019

                                                  

Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS

 

Datum a čas: 13. 11. 2019 od 10.00 h

Místo: Národní archiv, Archivní 2257/4, Praha 4

9.30 – 10.00

Registrace účastníků

 

10.00 – 10.10

Uvítání účastníků – PhDr. Zdeňka Kokošková (Národní archiv), PhDr. Václava Horčáková (HÚ AV ČR), Ing. Petr Štefan (KP-SYS), Mgr. Eva Uzlová (Národní archiv)

 

10.10–10.30

Shrnutí činnosti KP-SYS v roce 2019, nový systém podpory, licencování – Ing. Petr Štefan (KP-SYS)

 

10.30–11.10

Představení knihoven

Národní archiv – Mgr. Kateřina Paulusová

Archiv hl. města Prahy – Mgr. Ivana Pittnerová

 

11.10–11.30

Přestávka

 

11.30–11.50

Státní oblastní archiv v Praze – PhDr. Marcela Zdrubecká

 

11.50–12.30

Novinky v systému Verbis – Ing. Tomáš Krejzek (KP-SYS)

 

12.30–13.30

Přestávka na oběd

Exkurze do depozitáře (Sbírka map a plánů NA), Výstava v Knihovně NA, Výstava „Havel na Hrad“

 

13.30–14.00

Novinky v systému Portaro – Ing. Jan Pachol, Tomáš Dostál  (KP-SYS)

 

14.00–15.00

Dotazy a odpovědi, diskuze

 

Závěrečné slovo Ing. Petr Štefan (KP-SYS)

 

Máte zájem o další informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

© 2017 KP-SYS spol. s r. o. www.kpsys.cz - Všechna práva vyhrazena.