Co děláme

Společnost KP-SYS byla založena v roce 1995. Od svého vzniku se plně věnuje vývoji knihovních systémů. Postupně jsme začali poskytovat služby všem typům knihoven, kde zvláště specializované knihovny ocenily široké možnosti konfigurace a úprav systému, a také i naši připravenost jej dále rozvíjet dle individuálních požadavků zákazníka.

Abyste si mohli udělat konkrétní představu o našich uživatelích, uvádíme některé z nich:

Krajské a městské knihovny
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Městské knihovny - Mladá Boleslav, Vsetín, Žďár nad Sázavou, Šumperk, Jeseník, Cheb, Jičín, Bruntál, Náchod, Slaný, Lysá n. Labem atd.

Univerzitní knihovny
Univerzita Pardubice, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita Liberec, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Obrany Brno, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Archivy, muzea a galerie
Národní muzeum – včetně všech podřízených muzeí, NPMK – Pedagogická knihovna J.A.Komenského, Západočeské muzeum, Moravské zemské muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Státní oblastní archiv v Praze, Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Muzeum města Ústí nad Labem

Lékařské knihovny
FN Brno, FN na Bulovce, FN u sv. Anny v Brně, Státní zdravotní ústav, Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Pardubického kraje

Specializované a odborné knihovny
Historický ústav akademie věd, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Česká filharmonie, Vojenský historický ústav Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Institut umění - Divadelní ústav, Ústav pro jazyk český AV

Školní knihovny základních, středních, vyšších i vysokých škol
Gymnázium Jana Keplera, Gymnázium Jana Nerudy, Gymnázium Josefa Ressela Chrudim, OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., SPŠS Betlémská,  Vyšší odborná škola sociálně právní, Vysoká škola ekonomie a managementu

Požádali jsme naše zákazníky o vyjádření k naší práci

Knihovní systém firmy KP-SYS se dlouhodobým vývojem dostal na stabilní a spolehlivou úroveň, kdy je schopen plnit většinu našich požadavků a ve své kategorii představuje dobrý poměr cena / výkon.
Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín

Když se řekne KP-SYS, tak jako první mi naskočí náš online katalog. A především všechna ta léta jeho vytváření a postupné zdokonalování. Asi bych
nedokázal vyjmenovat a určit etapy upgradů, úprav a změn označení, ale za vším je silná ozvěna spolupráce. Skutečné, opravdové spolupráce, kdy jsme se s pracovníky firmy (pochopitelně větší část práce byla na nich) dobírali ke konečné podobě toho, co předkládáme veřejnosti. A byl a je mezi námi pocit, že to bude to nejlepší, co můžeme. Přinejmenším se o to budeme vždycky snažit.
Ila Šedo, knihovna Západočeského muzea v Plzni

Když se řekne KP-SYS, vytane mi na mysli v prvé řadě příjemná spolupráce, snaha vyřešit problém a ochota pomoci, a to i v situacích, kdy se problém netýkal přímo knihovního systému, ale pouze návazných technologií. Vlastně si nepamatuju, že by se něco vůbec nedalo řešit - vždycky se podařilo najít nějaké, alespoň kompromisní řešení, nebo se s řešením problému počítalo do budoucna.
Alena Součková, Institut umění - Divadelní ústav v Praze

Na základě více než 10letých zkušeností s knihovním systémem firmy Kp-Sys ho považuji za kvalitní systém, na němž si cením zejména možnost rozvoje stávajících funkcí i vývoje nových modulů podle potřeb konkrétní knihovny (služby DDS, masivní retrokonverze, apod.). Na firmě KP-SYS si cením schopnosti rychle reagovat na vzniklé situace, snahu o vyřešení k maximální spokojenosti zákazníka, spolupráci při navrhování i řešení projektů apod.
Zuzana Švastová, dříve NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha, nyní MKČR

Spolupráce a komunikace s firmou KP-SYS je dobrá a pružná. Ne vždy se podaří problém odstranit ihned, ale vím, že se tomu firma věnuje. Knihovní systém je produkt, který by se měl neustále vyvíjet a zdokonalovat, což v případě Verbis je patrné z jeho minulosti i blízké budoucnosti.
Jitka Vencláková, Technická univerzita Liberec
 
I přes rozdílné požadavky veřejných a akademických knihoven se nám podařilo nasadit funkční knihovní systém. Ne vždy to bylo  vyjednávání jednoduché a stále je co zlepšovat.
Lucie Vyčítalová, Univerzita Pardubice
 

Máte zájem o další informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

© 2017 KP-SYS spol. s r. o. www.kpsys.cz - Všechna práva vyhrazena.