Naše vize

Veškerou svou aktivitou se snažíme prosazovat do knihoven nové technologie a informační myšlení. Úcta k staré
moudrosti a důvěra v moderní nástroje rychlé a efektivní správy informací - tyto dvě tendence se snažíme skloubit
v jednu. Takovou, která bude dlouhodobě fungovat. Bez kompromisů.

Naše hodnoty

Znalosti - ať už z oboru knihovnictví a práce s informacemi, tak i brilantní schopnost vyvíjet, tvořit a zdokonalovat
softwarové nástroje

Lidský přístup - vše, oč tu běží, je člověk. Kniha, regál, software – to všechno jsou prostředky a nástroje, nikoli cíle
našeho snažení.


 

20.11.2014

6. konzultační den se uskuteční na pracovišti v Pardubicích ve středu 10. prosince 2014. Naši pracovníci vám budou dispozici po celý den od 10.00 hod. Pokud máte zájem o návštěvu, pošlete nám email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , případně zavolejte na +420 466 655 055.

Těšíme se na viděnou.

 
28.10.2014

Knihovna Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava přešla ze systému TinLib na náš systém Verbis - katalog VŠB.

8.10.2014

Spuštění modulu půjčování elektronických knih přes eReading.cz. Informace o službě, její zavedení a provoz najdete v nápovědě.

6.10.2014

Minulý týden bylo vyhlášeno MK ČR výběrové dotační řízení VISK (Veřejné informační služby knihoven) - podprogram 3 Informační centra veřejných knihoven pro rok 2015. Uzávěrka řízení je 10.12.2014. Další informace vám rádi poskytneme.

6.10.2014

Na základě požadavků knihoven byl na konci prázdnin dokončen modul na půjčování elektronických knih eReading pro systém Verbis. Pokud budete mít zájem bezplatně modul otestovat, obraťte se laskavě na naše pracovníky. Děkujeme.

23.9.2014

Vzhledem k velkému zájmu o školení vyhlašujeme ještě jeden termín - 8.10.2014 - školení pro začátečníky ve Verbis. Taktéž od 10.00 na naší provozovně v Čacké 155, Pardubice. Přihlásit se můžete přes email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nebo telefon 466 655 055.

 


Dne 19.11. 2014 od 10:00 hodin se bude konat v přednáškovém sále Historického ústavu AV ČR v Praze Setkání uživatelů knihovních systémů firmy KP-SYS.  Registrace stále probíhá. Dopravní spojení naleznete zde.


 
17.9.2014

Jak jsme již dříve avizovali, zahajujeme pro vás tématická školení našich knihovních systémů.

9.10.2014 je připraveno školení na téma "Uživatelské statistiky, Expedice, Výměnné fondy" v systémech KpwinSQL a Verbis.  Bude začínat v 10.00 v počítačové učebně na provozovně Čacké 155, Pardubice. Podrobnosti a objednávky na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo telefonu 466655055, kapacita omezena. ŠKOLENÍ JE AKTUÁLNĚ PLNĚ OBSAZENÉ

10.9.2014

5. konzultační den se uskutečnil na pracovišti v Pardubicích ve čtvrtek 25. září 2014. Naši pracovníci byli k dispozici po celý den od 10.00 hod. 

1.9.2014

 Srpen 2014 - v průběhu prázdnin aktualizovaly na nový systém Verbis knihovny - Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Městská knihovny Rožnov pod Radhoštěm a Týniště nad Orlicí. Dále Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha.

15.8.2014 - přešla na systém Verbis ze systému Bach knihovna Muzea města Ústí nad Labem.

30.6.2014 - Nová instalace Verbis - Moravská galerie Brno

Konzultační dny se konají pravidelně 1x měsíčně. Zájemci si mohou po vyhlášení termínu objednat konzultaci s našimi pracovníky, témata nejsou nijak omezena. Konzultace jsou zcela zdarma a jsou omezeny max. počtem 4-6 účastníků. Nově jsme pro vás připravili i pravidelné školicí dny.  Budou se konat pravidelně 1x měsíčně. Téma (termín) pro měsíc září bude vypsáno během prázdnin. Noví uživatelé našich systémů mohou využít svůj poukaz na školení, ostatní uživatelé školení hradí dle platného ceníku. 

16.4.2014 - Vyhráli jsme výběrové řízení na dodavatele knihovního systému pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava


5.4.2014 - Na systém Verbis přešla Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského v Praze


31.3.2014 - Nové instalace Verbis v 1. čtvrtletí 2014 - MěK Bruntál, RKC Bruntál, Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Konzultační dny se uskutečnily na pracovišti v Pardubicích 23. 1. 2014, 27. 3. 2014, 6. 5. 2014 a 17.6.2014. 

31.12.2013 - Nové instalace Verbis - do konce roku 2013 přešly na systém Verbis tyto knihovny - České muzeum hudby, Náprstkovo muzeum, Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník, Agrovýzkum Rapotín, Městys Nový Hrádek, ObK Přerov nad Labem, James Cook Languagues, Agentura ochrany přírody a krajiny (včetně všech regionálních poboček)

Dne 19.11.2013 proběhlo v Pardubicích Setkání uživatelů 2013
17.10.2013 - Během prázdnin a začátku podzimu probíhalo několik převodů větších a velkých knihoven na nový systém Verbis.  Přešly mimo jiné : Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Technická Univerzita v Liberci, městské knihovny v Chebu, Valašském Meziříčí, Jičíně, Mladé Boleslavi a Slaném.
11.9.2013 - Prezentovali jsme naše systémy na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci
4.9.2013 - Aktivně jm se zúčastnili semináře knihoven AMG v Ústí nad Labem
20.6.2013 - Zúčastnili jsme se valné hromady SKIP v Brně jako vystavovatel a sponzor. Předvedli jsme všechny novinky včetně samoobslužného výpůjčního systému
Fotografie
1.1.2013 - Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na komplexní softwarové zabezpečení projektu Bibliografie českých zemí
27.11.2012 - proběho tradiční setkání uživatelů našich systémů v Pardubicích